Indeks Surah Al-Qur’an

Tafsir Al-Qur’an oleh Muhammad Asad (Leopold Weiss) diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.

1. Al-Fatihah
(Pembuka)
39. Az-Zumar
(Rombongan-rombongan)
77. Al-Mursalat
(Yang Dikirimkan)
2. Al-Baqarah
(Sapi Betina)
40. Al-Ghafir
(Mengampuni)
78. An-Naba’
(Kabar)
3. Ali 'Imran
(Keluarga 'Imran)
41. Fushshilat
(Yang Dijelaskan Dengan Terang)
79. An-Nazi’at
(Yang Terbit Itu)
4. An-Nisa'
(Perempuan)
42. As-Syura
(Musyawarah)
80. 'Abasa
(Dia Bermuka Masam)
5. Al-Maidah
(Hidangan)
43. Az-Zukhruf
(Emas)
81. At-Takwir
(Membungkus Dengan Kegelapan)
6. Al-An'am
(Hewan Ternak)
44. Ad-Dukhan
(Asap)
82. Al-Infithar
(Terpecah Berkeping-keping)
7. Al-A’raf
(Kemampuan - Mengenali)
45. Al-Jatsiyah
(Berlutut)
83. Al-Muthaffifin
(Orang-orang yang Mengurangi Takaran)
8. Al-Anfal
(Harta Rampasan Perang)
46. Al-Ahqaf
(Bukit-bukit Pasir)
84. Al-Insyiqaq
(Terpecah Belah)
9. At-Taubah
(Taubat)
47. Muhammad
(Muhammad)
85. Al-Buruj
(Gugusan-gugusan Bintang yang Besar)
10. Yunus
(Yunus)
48. Al-Fath
(Kemenangan)
86. At-Thariq
(Yang Datang Pada Malam Hari)
11. Hud
(Hud)
49. Al-Hujurat
(Kamar-kamar)
87. Al-A’la
(Yang Maha Tinggi)
12. Yusuf
(Yusuf)
50. Qaf
(Qaf)
88. Al-Ghasyiyah
(Peristiwa yang Membayang-bayangi)
13. Ar-Ra’d
(Guruh)
51. Al-Dzariyat
(Angin yang Menerbangkan Debu)
89. Al-Fajr
(Fajar)
14. Ibrahim
(Ibrahim)
52. At-Thur
(Gunung Sinai)
90. Al-Balad
(Tanah)
15. Al-Hijr
(Al Hijr [nama gunung])
53. An-Najm
(Pengungkapan)
91. Asy-Syams
(Matahari)
16. An-Nahl
(Lebah)
54. Al-Qamar
(Bulan)
92. Al-Lail
(Malam)
17. Al-Isra'
(Perjalanan Malam)
55. Ar-Rahman
(Yang Maha Pengasih)
93. Ad-Dhuha
(Saat-saat Pagi yang Cerah)
18. Al-Kahf
(Gua)
56. Al-Waqi’ah
(Yang Pasti Akan Terjadi)
94. Al-Syarh
(Melapangkan Hati)
19. Maryam
(Maryam)
57. Al-Hadid
(Besi)
95. At-Tin
(Ara)
20. Tha' Ha'
(Wahai, Manusia)
58. Al-Mujadalah
(Gugatan)
96. Al-'Alaq
(Sel Benih)
21. Al-Anbiya
(Para Nabi)
59. Al-Hasyr
(Penghimpunan)
97. Al-Qadr
(Takdir)
22. Al-Hajj
(Haji)
60. Al-Mumtahanah
(Yang Diuji)
98. Al-Bayyinah
(Bukti Kebenaran)
23. Al-Mu’minun
(Orang-orang Beriman)
61. As-Shaff
(Barisan-barisan)
99. Az-Zalzalah
(Gempa Bumi)
24. An-Nur
(Cahaya)
62. Al-Jumu’ah
(Jamaah)
100. Al-'Adiyat
(Kuda-kuda Perang)
25. Al-Furqan
(Patokan Benar dan Salah)
63. Al-Munafiqun
(Orang-orang Munafik)
101. Al-Qari'ah
(Malapetaka yang Tiba-tiba)
26. Asy-Syu'ara'
(Para Penyair)
64. At-Taghabun
(Untung dan Rugi)
102. At-Takatsur
(Keserakahan untuk selalu memperoleh lebih banyak lagi)
27. An-Naml
(Semut)
65. At-Thalaq
(Perceraian)
103. Al-'Ashr
(Berlalunya Waktu)
28. Al-Qashash
(Kisah)
66. At-Tahrim
(Larangan)
104. Al-Humazah
(Pemfitnah)
29. Al-'Ankabut
(Laba-laba)
67. Al-Mulk
(Kekuasaan)
105. Al-Fil
(Gajah)
30. Ar-Rum
(Bangsa Bizantium)
68. Al-Qalam
(Pena)
106. Quraisy
(Suku Quraisy)
31. Luqman
(Luqman)
69. Al-Haqqah
(Penyingkapan Kebenaran)
107. Al-Ma’un
(Bantuan)
32. As-Sajdah
(Sujud)
70. Al-Ma’arij
(Jalan-jalan Kenaikan)
108. Al-Kautsar
(Kebaikan yang Berlimpah)
33. Al-Ahzab
(Kaum-kaum yang Bersekutu)
71. Nuh
(Nuh)
109. Al-Kafirun
(Orang-orang yang Mengingkari Kebenaran)
34. Saba’
(Kaum Saba')
72. Al-Jinn
(Makhluk-makhluk yang Tidak Tampak)
110. An-Nashr
(Pertolongan)
35. Fathir
(Sang Pencipta)
73. Al-Muzzammil
(Yang Terselubung)
111. Al-Masad
(Tali Temali yang Dipilin)
36. Ya' Sin
(Wahai, Engkau Manusia)
74. Al-Muddatstsir
(Yang Berselimut)
112. Al-Ikhlash
(Pernyataan Kesempurnaan Allah)
37. As-Shaffat
(Yang Tertata Dalam Baris-Baris)
75. Al-Qiyamah
(Kebangkitan)
113. Al-Falaq
(Fajar Menyingsing)
38. Shad
(Shad)
76. Al-Insan
(Manusia)
114. An-Nas
(Manusia)